Hiển thị tất cả 34 kết quả


Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
3.590.000  4.920.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000  5.340.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.990.000 5.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.200.000  8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.300.000  8.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.100.000  8.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.100.000 8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.900.000  13.340.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.600.000 6.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.500.000  10.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.800.000  10.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.200.000  11.870.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.600.000  10.930.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.95 5 sao
8.200.000 8.800.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
8.200.000 12.000.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.200.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 

Xem thêm các mẫu sen âm Enic

Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.000.000 15.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000 16.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.000.000 21.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.000.000 23.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
28.900.000 30.900.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000 19.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000 25.000.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 26.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
24.000.000 26.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
29.900.000 32.900.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
39.000.000 42.000.000 
✅ Bảo hành ⭐ 5 năm
✅ Bảo trì ⭐ Trọn đời
✅ Miễn phí giao hàng ⭐ Toàn quốc
✅ Showroom ⭐ Toàn quốc
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
29.900.000 32.900.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.600.000 6.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.100.000  8.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.100.000 8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.200.000  8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.300.000  8.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.800.000  10.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
24.000.000 26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.500.000  10.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.000.000 23.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000 19.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.990.000 5.800.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
28.900.000 30.900.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.000.000 15.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000 16.000.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
39.000.000 42.000.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 26.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.000.000 21.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000 25.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.600.000  10.930.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.200.000  11.870.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
3.590.000  4.920.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000  5.340.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.95 5 sao
8.200.000 8.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.900.000  13.340.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.200.000 12.000.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
8.200.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 

BỘ SƯU TẬP SEN CÂY TẮM ĐỨNG NHIỆT ĐỘ THÔNG MINH CAO CẤP ENIC

Enic thiết kế sen cây cao cấp, điều khiển phím đàn, nóng lạnh có những tính năng tiện ích thông minh như điều khiển cảm ứng, điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh dễ dàng chỉ với vài nút bấm. Hãy đọc bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn về công dụng của sen cây nhà tắm.

1. Sen cây là gì?

Sen cây hay còn gọi là vòi sen đứng là một trong các loại sen tắm có đầu sen được thiết kế dưới dạng cây. Với nhiều vòi nước được phân bố trên các cành nhánh. Vòi nước có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ, tùy theo sở thích của người dùng. Thiết bị vệ sinh này thường được sản xuất từ nhiều chất liệu khác nhau như nhựa ABS, inox, đồng thau....

Cây sen tắm nóng lạnh
Cây sen tắm nóng lạnh

2. Kinh nghiệm chọn mua vòi sen cây 

Đầu tiên, xác định mua vòi sen đứng thông thường hay cây sen tắm nóng lạnh. 2 loại này có số lượng chức năng khác nhau, nên mức giá cũng sẽ khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng tới mức ngân sách mà gia đình bạn sẽ dùng để chi trả. 

Sau khi xác định được loại sen tắm tiếp đến là chọn bộ sen tắm có màu sắc, ngoại hình phù hợp với không gian phòng tắm. Vì tiếp xúc với nước, nhiệt độ hằng ngày nên phải đặc biệt chú trọng tới chất liệu sen tắm. Hiện nay vòi sen cây được làm từ inox, đồng thau hay nhựa.

Nếu bạn bạn chọn các dòng sen tắm cao cấp, thì hãy coi các chức năng có trên sản phẩm. Ngoài khả năng điều chỉnh nóng lạnh, sen tắm cây còn có nhiều chế độ phun nước khác nhau, có cả chế độ massage cơ thể nhẹ nhàng. Điều chỉnh tháo rời, chiều cao lên xuống. Tích hợp đèn led chiếu sáng vào ban đêm. Đặc biệt là có chức năng khóa an toàn, an toàn cho trẻ em.  

Cuối cùng là tìm hiểu một thương hiệu sản xuất vòi hoa sen cây đáp ứng được mọi nhu cầu đã đề ra. Kèm theo là chính sách mua hàng, hậu mãi tốt. 

Chọn vòi sen có chất liệu chống gỉ, cách nhiệt tốt
Chọn vòi sen có chất liệu chống gỉ, cách nhiệt tốt

3. Tại sao nên mua sen cây Enic?  

Bộ sen tắm phím đàn cao cấp Enic TX

Sen cây có phím điều khiển 4 chế độ

Bộ sen tắm phím đàn cao cấp TC

Sen tắm âm trần, âm tường Châu Âu Enic N01

Enic sở hữu các bộ sen cây tắm đứng nóng lạnh với đa dạng kiểu dáng, phong cách  chất liệu khác nhau mà người dùng có thoải mái lựa chọn. 

3.1. Hình dáng đa dạng 

 • Sen tắm cây tròn

Cây sen vòi tròn thường có thiết kế đầu sen hình tròn, với nhiều vòi nước được phân bố xung quanh đầu sen. Vòi hoa sen cây tròn thường được sản xuất từ nhiều chất liệu khác nhau như nhựa ABS, inox, đồng thau, gỗ,... 

Bát sen tắm tròn
Bát sen tắm tròn

Tùy thuộc vào chất liệu và thiết kế, vòi hoa sen có thể mang lại cho người dùng cảm giác như đang tắm dưới dòng suối trong tự nhiên. Hoặc tạo nên không gian tắm sang trọng, hiện đại trong phòng tắm.

 • Vòi sen cây vuông, chữ nhật 

Cây sen tắm vuông, chữ nhật thường có thiết kế đầu sen hình vuông. Nhiều vòi nước được phân bố đều trên các cạnh của đầu sen. Vòi nước có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Sen cây tắm đứng vuông
Sen cây tắm đứng vuông

Vòi sen đứng này có thiết kế sang trọng phù hợp cho các phòng tắm có không gian thiết kế hiện đại. Đối với phòng tắm rộng, trang trí tinh tế sen tắm đứng vuông là lựa chọn tuyệt vời để trung hòa mọi thứ. Cây sen vòi vuông, chữ nhật cũng được sản xuất từ nhiều chất liệu khác nhau như inox, đồng thau, nhựa ABS, gỗ,...

Chất liệu đồng thau cứng cáp
Chất liệu đồng thau cứng cáp

Những mẫu cây sen vòi có loại sen tắm âm tường, âm trần cao cấp, thiết kế mới mẻ ấn tượng, nâng tầm không gian. Những bộ phận không dùng tới sẽ được gắn âm tường, chỉ gắn bát sen, vòi sen, van điều khiển giúp nhà tắm trở nên gọn gàng.

Sen tắm âm trần tiết diện bát sen lớn
Sen tắm âm trần tiết diện bát sen lớn

3.2. Bảng điều khiển nhiều chức năng 

 • Tùy chỉnh nước nóng lạnh 

Sen cây nóng lạnh hay sen cây nhiệt độ thường có đầu sen hẹp, có 2 vòi nước tách biệt nhau để cấp nước nóng và nước lạnh. Người dùng có thể điều chỉnh lượng nước nóng và lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng. Thông thường, cây sen đứng nóng lạnh được cung cấp kèm theo hệ thống vòi vệ sinh. Dễ dàng cho việc sử dụng và bảo dưỡng. 

 • Điều khiển phím đàn tiện lợi 

Khác với các loại vòi sen cây giá rẻ trên thị trường, cây sen tắm đứng phím đàn là dòng sản phẩm mang tính công nghệ cao. Được trang bị nhiều tính năng hiện đại như: quay đầu góc tối đa 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ chính xác nhanh chóng,... Mỗi phím đàn là một chức năng khác nhau, muốn dùng chức năng nào chỉ cần bấm phím đàn đó và sử dụng. 

Mỗi phím đàn là một chức năng sử dụng
Mỗi phím đàn là một chức năng sử dụng

Sen cây tắm đứng thông minh tích hợp 3 tiện ích: Bát tay, tay sen, vòi sen. 

 • Tay sen, bát sen chất liệu nhựa ABS cao cấp. 
 • Tay sen phun nước 4 chế độ, chuyển đổi dễ dàng với 1 nút bấm.
 • Bảng điều khiển chức năng độc lập, dễ sử dụng 
 • Màn hình led hiển thị nhiệt độ nước, thời gian
 • Bát sen lỗ thoát nước silicon cho dòng nước chảy êm ái
 • Điều chỉnh nước nóng lạnh linh hoạt bằng nút vặn tiện lợi
 • Kệ đỡ đồ rộng rãi, mặt kính cường lực chống trầy xước chịu lực tốt
 • Vòi nước ẩn hiện, tinh tế tiết kiệm không gian

4. Chính sách mua hàng Enic 

Enic hỗ trợ miễn phí giao hàng toàn quốc, hỗ trợ tư vấn hoặc thực hiện cách lắp vòi sen cây. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu có lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất. Bảo hành sản phẩm chính hãng 5 năm. 

Xem chi tiết tại đây: https://enic.vn/chinh-sach-bao-hanh

Thiết bị vệ sinh Enic bao gồm các sản phẩm nổi bật như: bồn cầu, bồn cầu thông minh, tủ gương thông minh, tủ lavabo, bồn tắm massage, đèn sưởi nhà tắm,... Để phục vụ nhu cầu xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh thông minh, nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng.

Chọn mua cây sen vòi để biến không gian nhà tắm của bạn trở nên tiện nghi, sang trọng. Để tìm hiểu và trải nghiệm thực tế các sản phẩm cây sen tắm đứng cao cấp bạn có thể ghé thăm Enic tại: