thiet-bi-ve-sinh
bon-cau

Bồn cầu

tu-phong-tam

Tủ phòng tắm

sen-tam

Sen cây tắm

voi-rua

Sen tắm âm

den-dieu-hoa

Đèn điều hòa phòng tắm

bon-tieu

Bồn tiểu nam

bon-tam

Bồn tắm

gia-treo-khan

Giá treo khăn

phu-kien

Phụ kiện nhà tắm

lavabo-bon-rua

Lavabo

voi-rua

Vòi chậu lavabo

voi-rua

Vòi lavabo âm

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.200.000 24.300.000 
Giảm giá!
4 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.300.000 25.500.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.700.000  5.000.000 

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 23.800.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.000.000 28.000.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.900.000  6.600.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000 11.500.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 4 màu
Được xếp hạng 4.94 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 9.700.000 

Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.200.000 18.500.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 4.97 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
3 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 11.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
4 size - 2 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.400.000 8.900.000 
Giảm giá!
2 màu
2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
10.000.000 11.200.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
2 màu - 2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
8.200.000 10.900.000 
Giảm giá!
1 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.400.000 18.700.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.400.000 13.700.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.600.000 13.900.000 
Giảm giá!
2 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.600.000 23.200.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.700.000 21.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.300.000 17.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.900.000 26.300.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.200.000 34.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.600.000 35.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000  24.300.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.000.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.900.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.700.000 16.100.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000 1.800.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.200.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 2.000.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 1.900.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 2.500.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000 2.800.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000 2.900.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
3.590.000  4.920.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.100.000  5.340.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.990.000 5.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.200.000  8.300.000 

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.300.000  8.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.100.000  8.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.100.000 8.300.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.600.000 6.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.500.000  10.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.800.000  10.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.200.000  11.870.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.600.000  10.930.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.95 5 sao
8.200.000 8.800.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
8.200.000 12.000.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.000.000 15.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000 16.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.000.000 21.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.000.000 23.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
28.900.000 30.900.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000 19.000.000 
Giảm giá!
3 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000 25.000.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 26.000.000 

Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
24.000.000 26.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
29.900.000 32.900.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
39.000.000 42.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.95 5 sao
2.700.000  3.375.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000  5.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.93 5 sao
4.500.000  5.625.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.800.000  6.000.000 

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.800.000  6.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000  5.200.000 
Giảm giá!
5 size
1 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.500.000 14.000.000 
Giảm giá!
3 size
1 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.000.000  18.570.000 
Giảm giá!
3 size
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 size
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
24.000.000  32.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
38.500.000  53.330.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
40.000.000  55.330.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
41.500.000  58.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
45.000.000  65.330.000 

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
44.500.000 49.000.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.000.000 17.000.000 
Giảm giá!
1 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
11.000.000 11.500.000 
Giảm giá!
1 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 4.91 5 sao
3.600.000 4.200.000 
Giảm giá!
1 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
3.600.000 4.200.000 
Giảm giá!
1 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 4.90 5 sao
4.200.000 5.100.000 
Giảm giá!
1 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
4.200.000 5.100.000 
Giảm giá!
4 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
4 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
4 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.400.000  2.000.000 
Giảm giá!
1 màu
5 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.700.000 2.200.000 
Giảm giá!
1 màu
5 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.700.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
5 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.700.000 2.400.000 
Giảm giá!
5 màu
15 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.700.000 3.100.000 
Giảm giá!
4 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000  2.290.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000 800.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000  1.570.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000 1.600.000 
Giảm giá!
6 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.500.000 1.700.000 
Giảm giá!
6 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000 1.900.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000  1.860.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.300.000  1.860.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
2.200.000 2.600.000 

Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
2 màu
5 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000 1.250.000 
Giảm giá!
2 màu
5 mẫu
Được xếp hạng 4.89 5 sao
200.000 1.350.000 
Giảm giá!
3 size
4 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 3.400.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.700.000  7.600.000 
Giảm giá!
4 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 350.000 
Giảm giá!
4 size
19 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000 2.200.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.90 5 sao
330.000 360.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.91 5 sao
1.500.000  2.000.000 

Hiển thị tất cả 19 kết quả

✅ Bồn cầu thông minh ⭐ Giảm 40%
✅ Sen cây phím đàn ⭐ Giảm 25%
✅ Tủ phòng tắm đẹp ⭐ Giảm 30%
✅ Đèn điều hòa phòng tắm ⭐ Giảm 20%
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.600.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.600.000 6.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.100.000  8.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.100.000 8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.200.000  8.300.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.300.000  8.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.800.000  10.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000 5.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.500.000  10.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.990.000 5.800.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
3.590.000  4.920.000 
Giảm giá!
Hết hàng
1 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
12.900.000  21.500.000 
Giảm giá!
1 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 4.91 5 sao
3.600.000 4.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.95 5 sao
2.700.000  3.375.000 

BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ VỆ SINH THÔNG MINH, CAO CẤP ENIC

Enic đầu tư cho ra mắt những thiết bị vệ sinh cải tiến về công nghệ, thiết kế hiện đại, tính năng tối ưu phù hợp với thói quen người dùng Việt. Và để tiếp cận và mang đến trải nghiệm khách quan Enic phát triển hệ thống showroom toàn quốc, trưng bày đầy đủ các bộ thiết bị vệ sinh nhà tắm của hãng:

1. Thiết bị vệ sinh là gì?

Thiết bị vệ sinh là những thiết bị, dụng cụ, phụ kiện được trang bị trong phòng tắm, phòng vệ sinh nhằm đáp ứng một nhu cầu cụ thể khi sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh. Các thiết bị nhà vệ sinh thông dụng và cần thiết trong hầu hết các các phòng tắm từ bình dân đến cao cấp và từ phòng tắm có diện tích nhỏ đến phòng vệ sinh có diện tích lớn (hay master).

Bộ thiết bị vệ sinh nhà tắm Enic 
Bộ thiết bị vệ sinh nhà tắm Enic

2. Kinh nghiệm lựa chọn thiết bị vệ sinh

Trước khi mua trang thiết bị nhà vệ sinh, đặc biệt là mua bộ thiết bị vệ sinh phòng tắm cho gia đình thì cần chuẩn bị xác định nhiều thứ: 

  • Mức chi phí: Chi phí là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn thiết bị nhà vệ sinh. Mức chi phí cao hay thấp sẽ quyết định chọn thiết bị vệ sinh cao cấp hay các thiết bị cơ bản, thông dụng.  
Xác định chi phí để mua bộ thiết bị nhà vệ sinh 
Xác định chi phí để mua bộ thiết bị nhà vệ sinh
  • Diện tích xây dựng dự kiến: Số lượng bộ thiết bị nhà vệ sinh phụ thuộc vào diện tích nhà tắm của bạn là bao nhiêu. Nếu phòng tắm nhỏ thì mua những trang thiết bị cơ bản như bồn cầu, lavabo, gương, sen tắm. Còn nếu phòng tắm rộng rãi thì có thể mua nhiều thiết bị vệ sinh nhà tắm cùng kích thước tùy thích. 
  • Phong cách thiết kế: Nên chọn những thiết bị vệ sinh nhà tắm có phong cách thiết kế hài hòa, phù hợp với không gian. Màu sắc hay tính năng sản phẩm còn phụ thuộc vào cảm giác mà không gian đó mang lại. 
Combo nhà tắm tối giản sang trọng Enic 
Combo nhà tắm tối giản sang trọng Enic

Sau khi chúng ta đã có được câu trả lời cho các câu hỏi trên thì bước tiếp theo cần làm sẽ là lựa chọn hãng thiết bị nhà vệ sinh phù hợp và showroom, cửa hàng trang thiết bị nhà vệ sinh để trực tiếp mua sắm. 

Một số lưu ý quan trọng trong việc xem xét lựa chọn hãng hay cửa hàng đó là uy tín thương hiệu, sự đa dạng về mẫu mã, giá thành sản phẩm và trải nghiệm mua sắm và chính sách hỗ trợ khách hàng. 

3. Các thiết bị vệ sinh thương hiệu Enic

Dưới đây là tổng hợp bộ thiết bị vệ sinh cần thiết và thường được nhiều gia đình chọn lựa khi nâng cấp hoặc xây dựng nhà ở tại Enic. 

3.1. Bồn cầu, bồn cầu thông minh

Bồn cầu Enic đa dạng mẫu mã từ loại bồn cầu truyền thống đến bồn cầu thông minh, cao cấp. Thiết kế bồn cầu treo tường nhỏ gọn, bồn cầu đặt sàn mẫu mã phong phú hay các sản phẩm bồn cầu trứng vô cùng độc đáo.

Bồn cầu thông minh là sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp nổi bật và được ưa chuộng tại Enic với các tính năng hiện đại. Mang đến trải nghiệm đi vệ sinh không chạm, tối giản các thao tác bởi các tính năng tự động như cảm biến tự đóng mở nắp, vòi rửa đa chế độ kết hợp với sấy khô bằng khí ấm,... Bồn cầu mang đến tính năng bảo vệ sức khỏe người dùng khử khuẩn bằng tia UV. Cùng thiết kế hiện đại, đèn led, màn hình hiển thị trực quan. 

Mẫu bồn cầu cầu thông minh Enic 
Mẫu bồn cầu cầu thông minh Enic

3.2. Bộ tủ phòng tắm

Tủ phòng tắm Enic bao gồm tủ gương và tủ lavabo, là sự kết hợp đặc biệt của 3 trong 1 bao gồm: tủ đựng vật dụng, gương soi, bồn rửa mặt lavabo. Các bộ tủ phòng tắm cao cấp Enic được thiết kế kiểu dáng bắt mắt, sang trọng và phù hợp với mọi không gian hiện đại.

Gương soi của bộ tủ phòng tắm có tích hợp đèn LED siêu sáng kết hợp khử sương mờ thông minh hỗ trợ trang điểm makeup thuận tiện. Ngoài ra chất liệu gỗ Plywood đạt tiêu chuẩn E0 bảo vệ môi trường, gỗ tần bì đạt chuẩn E1 châu Âu. Cả 2 loại chất liệu gỗ này để có đặc tính chống ẩm mốc thấm nước hiệu quả.  

Thiết bị vệ sinh tủ phòng tắm gỗ tần bì chống thấm nước 
Thiết bị vệ sinh tủ phòng tắm gỗ tần bì chống thấm nước

3.3. Bộ sen cây tắm, sen tắm âm 

Vòi sen là bộ thiết bị nhà vệ sinh không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không giống như vòi sen truyền thống, sen cây tắm Enic đã được nâng cấp lên thành một sản phẩm đa năng, bao gồm nhiều bộ phận và bộ chức năng khắc nhau. 

Hầu hết các sản phẩm sen tắm Enic đều nghiên cứu và sản xuất đồng bộ về chất lượng. Tích hợp 4 trong 1: bát sen, củ sen, tay sen, vòi xịt. Gia đình bạn kể cả người lớn tuổi hay trẻ em đều có thể dễ dàng sinh hoạt thuận tiện chỉ với một bộ sen tắm cao cấp đến từ Enic.

Enic sở hữu nhiều mẫu sen cây đẹp hiện đại
Enic sở hữu nhiều mẫu sen cây đẹp hiện đại

Ngoài sen cây, Enic còn nâng cấp các mẫu sen tắm âm, không chỉ cải tiến về thiết kế mà còn cải thiện hơn về tính năng. Chú trọng vào các phương pháp mạ để tăng độ bền sản phẩm, dù trong môi trường nước cũng không lo bị gỉ sét. 

Sen tắm âm tường là thiết bị vệ sinh được nâng cấp, cải thiện nhiều 
Sen tắm âm tường là thiết bị vệ sinh được nâng cấp, cải thiện nhiều

3.4. Đèn điều hoà phòng tắm

Đèn điều hoà phòng tắm Enic là giải pháp thay thế cho máy sưởi, máy hút mùi, đèn led chiếu sáng, được tích hợp ngay trong cùng một sản phẩm có lắp đặt âm trần, thẩm mỹ cao, phù hợp với mọi không gian. Thiết bị vệ sinh thông minh này của Enic giúp bạn thoải mái sử dụng suốt 4 mùa trong năm.

 Mẫu đèn điều hoà phòng tắm Enic
Mẫu đèn điều hoà phòng tắm Enic

3.5. Bồn tắm

Các sản phẩm bồn tắm Enic đa dạng về giá thành, kích thước và nổi bật là các sản phẩm bồn tắm massage với đa dạng với chất liệu Acrylic bền bỉ qua thời gian. 

Thiết bị phòng vệ sinh cao cấp bồn tắm massage Enic 
Thiết bị phòng vệ sinh cao cấp bồn tắm massage Enic

3.6. Bồn tiểu nam 

Bồn tiểu nam Enic làm từ chất liệu sứ cao cấp, chống trầy xước, chống cháy nổ. Tích hợp cảm ứng xả siêu nhạy, giúp cánh mày râu đi vệ sinh tiện lợi hơn. 

Mẫu bồn tiểu nam Enic
Mẫu bồn tiểu nam Enic

3.7. Lavabo

Enic sản xuất lavabo với chất liệu cao cấp, chủ yếu là sứ, đá nhân tạo, đá solid surface nên sản phẩm có kết cấu cứng, chống thấm nước, có khả năng chịu nhiệt cao. Lavabo còn được tráng men kháng khuẩn, an toàn cho người sử dụng, gạt bỏ nỗi lo bị bám bẩn lâu ngày, dẫn đến việc vi khuẩn sản sinh.

Mỗi loại chậu rửa mặt Enic đều có đa dạng các mẫu vòi tùy chọn giúp gia đình bạn tha hồ lựa chọn sao cho phù hợp với sở thích, phong cách, không gian nhà vệ sinh của mình.

Thiết bị vệ sinh phòng tắm lavabo làm bằng chất liệu cao cấp 
Thiết bị vệ sinh phòng tắm lavabo làm bằng chất liệu cao cấp

3.8. Phụ kiện nhà tắm

Phụ kiện cũng nằm trong bộ thiết bị nhà vệ sinh cần sở hữu. Enic cung cấp đầy đủ những phụ kiện nhà tắm bao gồm: giàn phơi điện, giá treo khăn, hộp đựng giấy vệ sinh, kệ góc 2 tầng, chổi cọ toilet, vòi xịt, phễu thoát sàn, vòi chậu rửa… Tất cả đều được thiết kế độc đáo về cả diện mạo lẫn tính năng.

4. Showroom trưng bày thiết bị phòng vệ sinh cao cấp Enic

Video Ngọc Nhi review showroom

Enic sẽ giúp bạn giải đáp băn khoăn khi không biết mua thiết bị vệ sinh ở đâu. Hiện tại, Enic không chỉ có hệ thống showroom tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. HCM mà còn mở rộng ở các tỉnh thành khác từ Bắc vào Nam. Showroom sẽ còn tiếp tục mở rộng trong tương lai để khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn. 

Khi đến với showroom Enic bạn sẽ được tham quan không gian trưng bày tất cả các thiết bị phòng vệ sinh cao cấp. Từng sản phẩm được bố trí khoa học để khách hàng dễ dàng tham khảo cũng như trải nghiệm toàn bộ các chức năng của sản phẩm.

Showroom thiết bị vệ sinh Enic tại TP. Hồ Chí Minh
Showroom thiết bị vệ sinh Enic tại TP. Hồ Chí Minh
Khu vực trưng bày bồn cầu - bồn cầu thông minh Enic
Khu vực trưng bày bồn cầu - bồn cầu thông minh Enic
Khu vực trưng bày thiết bị phòng vệ sinh cao cấp tủ lavabo Enic
Khu vực trưng bày thiết bị phòng vệ sinh cao cấp tủ lavabo Enic
Trưng bày thiết bị vệ sinh phòng tắm lavabo 
Trưng bày thiết bị vệ sinh phòng tắm lavabo
Khu vực trưng bày thiết bị vệ sinh sen cây tắm cao cấp Enic
Khu vực trưng bày thiết bị vệ sinh sen cây tắm cao cấp Enic
Khu vực trưng bày mẫu sen tắm âm tường, âm trần 
Khu vực trưng bày mẫu sen tắm âm tường, âm trần
Khu vực trưng bày phụ kiện nhà tắm cùng thiết bị vệ sinh đèn điều hòa 
Khu vực trưng bày phụ kiện nhà tắm cùng thiết bị vệ sinh đèn điều hòa

Người dùng đánh giá các mẫu sản phẩm của Enic là các thiết bị vệ sinh cao cấp, hoạt động mượt mà, ổn định, bền bỉ theo thời gian và được trang bị các chất liệu, phụ kiện cao cấp. Chính vì lẽ đó, Enic rất chú trọng đầu tư vào không gian thiết kế showroom đẹp, trang bị đầy đủ điện nước cho các thiết bị thông minh, từ đó mang lại trải nghiệm và đánh giá trung thực nhất cho khách hàng đến tham quan các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp của mình.

5. Chính sách mua sắm bộ thiết bị nhà vệ sinh cao cấp tại Enic

Tại Enic khi mua bất kỳ sản phẩm nào khách hàng cũng sẽ nhận được chính sách bảo hành và hậu mãi tốt. Bạn có thể tham khảo chi tiết cách thức bảo hành và chế độ bảo hành cho từng sản phẩm tại đây

Tuỳ thuộc vào từng loại thiết bị nhà vệ sinh khác nhau sẽ có cách đo đạc và các bước lắp ráp khác nhau để sử dụng. Đối với từng mẫu sản phẩm Enic đã lên video hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ từng bước một để bạn có thể dễ dàng lắp đặt ngay tại nhà.

Chọn Enic - Chọn dịch vụ mua sắm chuyên nghiệp 

Bạn có thể theo dõi tất cả video hướng dẫn lắp đặt thiết bị vệ sinh thông minh tại: https://www.youtube.com/@enicvn 

Nếu sau khi mua hàng nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lắp ráp sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của Enic 1900 9430 hoặc nhắn tin vào Fanpage sẽ được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất.

Ngoài ra, Enic còn sản xuất, trưng bày các thiết bị nhà bếp hiện đại. Đồng hành cũng người nội trợ thông thái.  

Còn chần chờ gì mà không đến trải nghiệm và hàng tại showroom Enic

Các mẫu thiết bị vệ sinh Enic là sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình bạn. Nhanh tay sở hữu ngay các sản phẩm tiện ích cho không gian nhà ở thêm sang trọng và tiện nghi!