Hiển thị tất cả 52 kết quả


CÁC MẪU TỦ PHÒNG TẮM ENIC

Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000 11.500.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 4 màu
Được xếp hạng 4.94 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 9.700.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.200.000 18.500.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 4.97 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
3 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 11.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
4 size - 2 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.400.000 8.900.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000 10.800.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
10.000.000 11.200.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
2 màu - 2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
9.400.000 10.900.000 
Giảm giá!
1 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.400.000 18.700.000 
Giảm giá!
1 màu
1 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.400.000  17.700.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.600.000 13.900.000 
Giảm giá!
2 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000 3.100.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
4 màu - 5 size
Được xếp hạng 4.92 5 sao
1.300.000 3.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
3 màu - 5 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
1.300.000 3.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000 3.400.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.400.000 3.800.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
3.800.000 4.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000  5.600.000 

CÁC MẪU TỦ PHÒNG TẮM DÒNG CLASSIC

Giảm giá!
2 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.600.000 23.200.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.700.000 21.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.300.000 17.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.900.000 26.300.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.200.000 34.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.600.000 35.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000  24.300.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.000.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.900.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.700.000 16.100.000 

CÁC MẪU GƯƠNG THÔNG MINH ENIC

Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000 1.800.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.200.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 2.000.000 
Giảm giá!
1 màu
5 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 1.900.000 
Giảm giá!
1 màu
5 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 2.500.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000 2.800.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000 2.900.000 

Xem thêm lavabo Enic

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.400.000  2.000.000 
Giảm giá!
3 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
3 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
3 màu
4 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 1.900.000 
Giảm giá!
1 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.700.000  2.500.000 
Giảm giá!
5 màu
15 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.700.000 3.100.000 
Giảm giá!
5 màu
15 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
3.200.000 3.700.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.300.000  9.000.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
25.900.000 32.000.000 
✅ Bảo hành ⭐ 5 năm
✅ Bảo trì ⭐ Trọn đời
✅ Miễn phí giao hàng ⭐ Toàn quốc
✅ Showroom ⭐ Toàn quốc
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.300.000 10.800.000 
Giảm giá!
1 màu
5 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 2.500.000 
Giảm giá!
1 màu
5 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.400.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000 2.800.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000 2.900.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.500.000 1.900.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000 2.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.000.000  24.300.000 
Giảm giá!
2 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.600.000 23.200.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.600.000 13.900.000 
Giảm giá!
1 màu
1 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
12.400.000  17.700.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 4 màu
Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 0 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.700.000 16.100.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.000.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.900.000 16.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.300.000 17.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.900.000 26.300.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.700.000 21.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.600.000 35.200.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
21.200.000 34.700.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
1.800.000 3.400.000 
Giảm giá!
1 mẫu
3 size
Được xếp hạng 0 5 sao
3.800.000 4.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
3.900.000  5.600.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 0 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
1 mẫu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.400.000 3.800.000 
Giảm giá!
2 mẫu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000 3.100.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
3 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 11.400.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.600.000 12.000.000 
Giảm giá!
2 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000 11.500.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 4 màu
Được xếp hạng 4.94 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 9.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
5 size - 3 màu
Được xếp hạng 4.97 5 sao
5.900.000 11.600.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
3 size - 3 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.200.000 11.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
4 size - 2 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.400.000 8.900.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
10.000.000 11.200.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
2 màu - 2 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
9.400.000 10.900.000 
Giảm giá!
2 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.200.000 18.500.000 
Giảm giá!
1 phiên bản
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
13.400.000 18.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
4 màu - 5 size
Được xếp hạng 4.92 5 sao
1.300.000 3.700.000 
Giảm giá!
2 phiên bản
3 màu - 5 size
Được xếp hạng 4.90 5 sao
1.300.000 3.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.400.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 2.200.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
3 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 
Giảm giá!
1 màu
2 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000 1.800.000 
Giảm giá!
1 màu
4 size
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.600.000 

TỦ GƯƠNG PHÒNG TẮM THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI - ENIC

Enic mang đến cho người dùng những mẫu tủ gương phòng tắm không chỉ đẹp mắt mà khả năng chứa đựng đồ đặc cũng rất hữu dụng. Cùng Enic khám phá những đặc điểm của loại tủ phòng tắm này nhé!

1. Tủ gương phòng tắm là gì? 

Tủ gương phòng tắm là một loại đồ nội thất trong phòng tắm được thiết kế để lưu trữ đồ dùng vệ sinh và phụ kiện trong phòng tắm. Tủ gương thường được thiết kế với khung gương bao quanh và có các ngăn kệ bên trong để sắp xếp đồ dùng. 

Tủ gương phòng tắm - thiết bị lưu trữ đồ dùng cá nhân 
Tủ gương phòng tắm - thiết bị lưu trữ đồ dùng cá nhân

Ngoài tính năng lưu trữ, tủ gương treo tường phòng tắm còn đóng vai trò quan trọng trong việc trang trí và làm cho phòng tắm tươi mới, hiện đại hơn. Tủ thường được làm bằng chất liệu bền, chịu được nước và độ ẩm cao. Đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt của phòng tắm.

2. Kinh nghiệm chọn mua tủ gương treo tường phòng tắm 

Bộ tủ gương phòng tắm với công dụng lớn nhất là lưu trữ đồ đạc, vì vậy đầu tiên bạn phải xác định số lượng đồ và chọn loại tủ. Tủ nhiều ngăn, ngăn chia khoa học sẽ đựng được nhiều đồ hơn. 

Việc này cũng quyết định tới chọn kích thước tủ gương phòng tắm. Bạn cũng phải cân nhắc thêm diện tích phòng tắm. Nếu không gian không quá rộng thì chọn loại có chiều ngang nhỏ, chiều cao lớn. Còn nếu diện tích nhà tắm thoải mái thì có thể chọn kích thước tùy thích. 

Chất liệu của tủ gương cũng rất quan trọng. Chất liệu chống nước và chống mờ để đảm bảo khả năng chống ẩm tốt. Nếu có thể, chọn loại tủ gương phòng tắm có đèn chiếu sáng và một số tính năng thông minh khác như tự động khử mờ sương cho gương. Và sau cùng là chuẩn bị mức ngân sách phù hợp để mua tủ hợp với nhu cầu của gia đình. 

Tủ gương có đèn giúp không gian sang trọng, sáng sủa hơn  
Tủ gương có đèn giúp không gian sang trọng, sáng sủa hơn

3. Lý do nên chọn tủ gương treo tường phòng tắm Enic 

Tủ gương đèn led thông minh 1 nút chạm 

Tủ gương phòng tắm cao cấp Enic BT11

Tủ gương treo tường phòng tắm Enic là sự kết hợp hài hòa giữa gương và tủ lưu trữ, giúp tiết kiệm không gian và tăng tính tiện nghi cho phòng tắm. Với nhiều kiểu dáng và thiết kế đa dạng, giúp trang trí toilet trở nên hiện đại hơn và thêm sự sang trọng. Các mẫu tủ gương phòng tắm kết hợp với tủ lavabo tạo nên 1 bộ tủ nhà tắm đẹp mắt. 

Cánh tủ chia ngăn khoa học, đựng nhiều đồ dùng 
Cánh tủ chia ngăn khoa học, đựng nhiều đồ dùng

Tủ gương phòng tắm có đèn của Enic là sản phẩm hiện đại thông minh. Hầu hết sẽ tích hợp đèn LED giúp chiếu sáng và khả năng làm mờ sương chỉ với một thao tác. Chất liệu tủ được làm từ ván gỗ Plywood phủ lớp Melamine cao cấp bảo vệ chống thấm nước, chống ẩm hay inox cao cấp chống hoen gỉ,... 

Tủ gương phòng tắm Enic chất liệu plywood hoặc inox cao cấp 
Tủ gương phòng tắm Enic chất liệu plywood hoặc inox cao cấp

Tủ gương phòng tắm cap cấp Enic nổi bật với tính năng làm khô bề mặt gương mờ chỉ với 1 nút chạm. Đối với những phòng vệ sinh tại khu vực xứ lạnh hoặc những gia đình sử dụng nguồn nước ấm để tắm sẽ gặp tình trạng gương đọng hơi nước và không thể soi rõ. Tính năng khử hơi nước là cách làm sạch gương nhà tắm cực kỳ tiện lợi. 

 Gương có đèn LED chiếu sáng có thể điều chỉnh độ sáng linh hoạt, tăng giảm tùy ý thích. Đèn siêu bền, thiết kế chống thấm và chống ẩm tuyệt đối, chống rò rỉ điện và tiết kiệm năng lượng. 

Tủ gương phòng tắm có đèn led ban đêm tiện lợi 
Tủ gương phòng tắm có đèn led ban đêm tiện lợi

Gương tráng bạc 5 lớp (lớp kính nổi, lớp thấu kính, lớp phủ bạc phản quang, lớp sơn phủ chống oxy hóa, lớp sơn phủ gia cố) nên có độ bền cao, chống oxy hóa và chống rỉ sét. Bên cạnh đó, trên bề mặt gương còn có đồng hồ hiển thị chính xác thời gian thực. 

Gương 5 lớp tráng bạc chống nước, chống hoen gỉ 
Gương 5 lớp tráng bạc chống nước, chống hoen gỉ

4. Chính sách mua sắm tủ gương phòng tắm có đèn Enic 

Khi mua tủ gương phòng tắm có đèn Enic người dùng yên tâm về chính sách mua hàng cũng như bảo hành sản phẩm. Chi tiết cách thức bảo hành tủ gương có thể xem tại đây: https://enic.vn/chinh-sach-bao-hanh 

Các bộ tủ gương treo tường phòng tắm đẹp Enic có tính năng thông minh cùng chất liệu cao cấp nâng tầm không gian sống của gia đình. Khách hàng có thể thoải mái chọn lựa kích thước mẫu mã, màu sắc theo sở thích.

Khu vực trưng bày tủ gương Enic tại showroom 
Khu vực trưng bày tủ gương Enic tại showroom

Ngoài sản phẩm tủ gương phòng tắm nói trên thì Enic còn cung cấp đầy đủ các thiết bị vệ sinh cần thiết cho nhà vệ sinh. Tham khảo thêm các mẫu lavabo, vòi lavabo,... tại website Enic: https://enic.vn/ 

Nếu bạn vẫn còn đang phân vân trong việc chọn lựa mẫu tủ gương phòng tắm cao cấp thông minh thích hợp nhất cho gia đình thì đừng ngần ngại đến ngay showroom của Enic tại: