Hiển thị tất cả 31 kết quả

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.200.000 24.300.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 23.800.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.000.000 28.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.900.000  6.600.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.700.000  5.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.200.000 24.300.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
23.000.000 23.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.900.000  6.600.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.700.000  5.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000  13.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 

BỘ SƯU TẬP BỒN CẦU THẾ HỆ MỚI TIỆN NGHI, HIỆN ĐẠI ENIC

Bồn cầu Enic tự hào là dòng sản phẩm thế hệ mới với thiết kế hiện đại, kiểu dáng bắt mắt, thay đổi trải nghiệm vệ sinh của mỗi gia đình. Theo dõi bài viết bên dưới để biết chi tiết các dòng bồn cầu vệ sinh tiện nghi có mặt tại Enic.  

1. Bồn cầu là gì? 

Bồn cầu hay còn được gọi là "toilet" trong tiếng Anh, là một thiết bị cứng được sử dụng để xử lý chất thải bài tiết của con người. Nó là một thiết bị vệ sinh quan trọng trong hầu hết các gia đình và khu vực công cộng. Bề mặt của bồn được thiết kế để người sử dụng có thể thoải mái, an toàn tiểu tiện và đại tiện.

Bồn cầu là gì? 
Bồn cầu là gì?

Bồn cầu nhà vệ sinh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vệ sinh hàng ngày, loại bỏ chất thải và đảm bảo vệ sinh cá nhân. Nó cũng giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật liên quan đến vi khuẩn và các bệnh lây truyền qua đường nước tiểu.

Hệ thống vệ sinh công cộng với các bồn cầu ngồi ở nơi công cộng, trường học, bệnh viện, và các địa điểm khác, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự lây lan các bệnh tật. Thiết bị này là một phần không thể thiếu của cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, cung cấp dịch vụ vệ sinh đáng tin cậy để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Thiết bị vệ sinh quan trọng cho mọi nhà 
Thiết bị vệ sinh quan trọng cho mọi nhà

2. Kinh nghiệm chọn mua bồn cầu

Khi chọn mua thiết bị vệ sinh, đặc biệt là khi quyết định về sản phẩm, không gian và phong cách của phòng tắm là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Đầu tiên, cân nhắc kích thước để đảm bảo sự phù hợp và tiện lợi trong không gian đã có. Tiếp theo, phân loại dòng sản phẩm cũng là một điều cần cân nhắc kỹ lưỡng. Có nhiều lựa chọn. bồn cầu ngồi xổm, bồn cầu 2 khối, bồn cầu 1 khối, treo tường, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng.

Xác định loại bồn cầu nhà vệ sinh muốn mua 
Xác định loại bồn cầu nhà vệ sinh muốn mua

Chất liệu cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Bồn cầu vệ sinh cần được làm từ chất liệu chống bám bẩn, dễ vệ sinh và không thấm nước để đảm bảo sự sạch sẽ và dễ dàng bảo dưỡng. 

Đối với những khách hàng muốn nâng cao trải nghiệm, bồn cầu thông minh là một lựa chọn đáng xem xét. Với các tính năng tiên tiến như tự động xịt rửa, vệ sinh, sấy khô, và tự động đóng mở nắp, chúng mang lại sự tiện ích và tiết kiệm thời gian. Quan trọng là lựa chọn sản phẩm từ các hãng uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn. Trong quá trình so sánh giá, đề cao việc nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh sự lựa chọn sản phẩm quá rẻ hoặc quá đắt. Thay vào đó, ưu tiên sự cân nhắc giữa chất lượng và giá cả phù hợp.

Nâng cấp trải nghiệm với sản phẩm thông minh  
Nâng cấp trải nghiệm với sản phẩm thông minh

3. Phân loại bồn cầu Enic

Mẫu bồn cầu 1 khối N02 - Bền bỉ với thời gian 

Mẫu sản phẩm thế hệ mới Enic C04

Thiết bị vệ sinh thông minh Enic Smart R 

Các loại bồn cầu đẹp đa dạng về kiểu dáng và loại hình để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Sản phẩm Enic có các kiểu dáng như bồn cầu nguyên khối, hình trứng và treo tường. Tất cả các loại này đều có hai dòng sản phẩm chính, dòng thông thường và dòng thông minh với nhiều kích thước bồn cầu khác nhau. Điều này cho phép người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích, đồng thời mang lại sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Bồn cầu nguyên khối thiết kế cải tiến hơn mẫu truyền thống 
Bồn cầu nguyên khối thiết kế cải tiến hơn mẫu truyền thống

3.1. Bồn cầu nguyên khối 

Bồn cầu khối có thiết kế gọn gàng và dễ dàng vệ sinh. Thiết kế liền khối tạo ra một hình dạng đồng nhất và thẩm mỹ, đồng thời giúp giảm bớt sự tích tụ bẩn bám trên các kẽ hở khó tiếp cận.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là tính tiện lợi của sản phẩm. Với các loại truyền thống, Enic tập trung vào cải thiện phương pháp xả, đảm bảo cuốn trôi mọi vết bẩn một cách hiệu quả.

Còn đối dòng thông minh, cao cấp hơn, Enic  tích hợp các tính năng tự động mở nắp, vòi tự rửa, hệ thống sấy khô, tia UV khử khuẩn,... để tăng trải nghiệm người dùng. 

Bồn cầu 1 khối gọn gàng 
Bồn cầu 1 khối gọn gàng

3.2. Bồn cầu trứng

Sản phẩm hình dáng trứng - bệ xí Enic E10 

Bồn cầu trứng thông minh Smart E 

Bồn cầu trứng không chỉ thu hút với thiết kế đẹp mắt liền khối, giúp dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Enic kết hợp giữa chất liệu sứ và nhựa ABS cao cấp trong sản phẩm này. Chất liệu sứ, một vật liệu tự nhiên, không chỉ có độ bền cao mà còn có khả năng chống trầy xước, chống cháy nổ và chống thấm nước, tạo nên sự đáng tin cậy cho bồn cầu. Trong khi đó, việc sử dụng nhựa ABS chất lượng cao giúp tăng tính bền vững và độ chịu lực của sản phẩm, giúp sản phẩm Enic trở thành một lựa chọn đáng tin cậy và lâu dài cho không gian phòng tắm của bạn.

Bồn cầu trứng có hình dáng độc lạ 
Bồn cầu trứng có hình dáng độc lạ

3.3. Bồn cầu treo tường

Bồn cầu đẹp treo tường Enic T55 

Bệt xí treo tường smart H

Bồn cầu treo tường với kích thước nhỏ gọn là lựa chọn lý tưởng cho các phòng tắm có diện tích hạn chế. Tối ưu hóa không gian, giúp bạn có thêm không gian để bố trí các thiết bị vệ sinh khác một cách thoải mái và hiệu quả.

Bồn cầu treo lắp đặt âm tường, tiết kiệm diện tích 
Bồn cầu treo lắp đặt âm tường, tiết kiệm diện tích

4. Chính sách mua sản phẩm Enic 

Enic đảm bảo chính sách mua hàng và chính sách bảo hành tốt, rõ ràng. Khi mua hàng Enic sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tư vấn và hỗ trợ lắp đặt đối với từng sản phẩm. Xem chi tiết chính sách bảo hành của Enic tại: https://enic.vn/chinh-sach-bao-hanh 

Mua hàng Enic được hưởng chính sách ưu đãi hấp dẫn. Enic còn hỗ trợ đổi trả hàng trong vòng 100 ngày nếu có bất cứ lỗi nào từ nhà sản xuất. Tham khảo các mẫu và giá sản phẩm Enic tại website: https://enic.vn/. Hoặc bạn có thể liên hệ qua số hotline 1900 9430 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất!

Để có những trải nghiệm thực tế nhất trước khi mua hàng mời bạn ghé showroom Enic tại các địa chỉ dưới đây: