Hiển thị tất cả 29 kết quả

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
34.000.000  45.340.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
34.000.000  45.340.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 

BỘ SƯU TẬP BỒN CẦU, BỆT VỆ SINH THẾ HỆ MỚI ENIC

1. Bồn cầu là gì? 

Bồn cầu, được gọi là "toilet" trong tiếng Anh, là một thiết bị cứng được sử dụng để xử lý chất thải bài tiết của con người. Nó là một thiết bị vệ sinh quan trọng trong hầu hết các gia đình và khu vực công cộng. Bề mặt của bồn cầu được thiết kế để người sử dụng có thể thoải mái, an toàn tiểu tiện và đại tiện.

Bồn cầu là gì? 
Bồn cầu là gì?

Bệt vệ sinh đóng một vai trò rất quan trọng việc vệ sinh hằng ngày. Giúp loại bỏ chất thải, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Ngăn ngừa nhiều bệnh tật liên quan đến sự lây truyền các loại vi khuẩn và bệnh lây truyền qua đường nước tiểu.

Hệ thống vệ sinh công cộng với các bệ xí bệt tại nơi công cộng, trường học, bệnh viện, v.v., giúp kiểm soát sự lây lan bệnh tật. Bệt vệ sinh là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn. Cung cấp dịch vụ vệ sinh tốt làm tăng cường sức khỏe, chất lượng cuộc sống của cộng đồng. 

Thiết bị vệ sinh quan trọng cho mọi nhà 
Thiết bị vệ sinh quan trọng cho mọi nhà

2. Kinh nghiệm chọn mua bồn cầu

Khi mua thiết bị vệ sinh, đặc biệt là khi chọn bồn cầu, cần lưu ý đến kích thước và kiểu dáng để phù hợp với không gian phòng tắm. Nên ưu tiên các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm nước và đảm bảo vệ sinh. 

Việc chọn loại bồn cầu phù hợp, như bồn cầu treo, hai khối, một khối, treo tường, hay bồn cầu thông minh là rất quan trọng. Chất liệu cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Nên chọn bồn cầu có chất liệu chống bám bẩn, dễ vệ sinh và không thấm nước. 

Nâng cấp trải nghiệm với loại bồn cầu thông minh. Có các tính năng tiên tiến như tự động xịt rửa, vệ sinh, sấy khô, và tự động đóng mở nắp,... Quan trọng là chọn sản phẩm từ các hãng uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn. Khi so sánh giá, cần tìm hiểu kỹ để tránh mua sản phẩm quá rẻ hoặc quá đắt, ưu tiên chất lượng và giá cả phù hợp. 

Nâng cấp trải nghiệm với sản phẩm thông minh  
Nâng cấp trải nghiệm với sản phẩm thông minh

3. Các loại bồn cầu Enic

Mẫu bồn cầu 1 khối N02 - Bền bỉ với thời gian 

Bệt vệ sinh liền khối thế hệ mới Enic C04

Bệt nhà vệ sinh thông minh Enic Smart R 

Các loại bồn cầu có thể có nhiều kiểu dáng và loại hình khác nhau. Nhưng chủ yếu được thiết kế cho 2 tư thế ngồi bệt hoặc tư thế ngồi xổm. Enic có các loại bệt vệ sinh liền khối thông thường và các mẫu bệt vệ sinh thông minh cao cấp.

Bệ xí Enic có bồn cầu đặt sàn 1 khối, bồn cầu trứng và bồn cầu treo tường. Tất cả những loại này đều có 2 tuyến sản phân phân chia theo chức năng - bệ xí thường và bệ xí thông minh. 

3.1. Bệ xí 1 khối (bồn cầu liền khối)

Bệt vệ sinh liền khối có thiết kế gọn gàng, dễ vệ sinh. Thiết kế liền khối tạo ra một hình dạng đồng nhất và thẩm mỹ. Đồng thời giúp giảm bớt sự tích tụ bẩn bám trên các kẽ hở, khó tiếp cận, khe hở khó tiếp cận.

Ưu tiên nhất vẫn là tính năng tiện lợi của sản phẩm. Với các loại bệt nhà vệ sinh thông thường, Enic tập trung vào cải thiện phương pháp xả, cuốn trôi mọi vết bẩn. 

Còn đối với bồn cầu thông minh tích hợp các tính năng tự động mở nắp, vòi tự rửa, hệ thống sấy khô, tia UV khử khuẩn,.. 

Bồn cầu 1 khối gọn gàng 
Bồn cầu 1 khối gọn gàng

3.2. Bồn cầu trứng

Bệ xí bệt hình dáng trứng Enic E10 

Bồn cầu trứng thông minh Smart E 

Bồn cầu trứng có thiết kế đẹp mắt, một khối liền giúp dễ dàng vệ sinh. Enic kết hợp giữa chất liệu sứ và cả nhựa ABS cao cấp. Chất liệu sứ là vật liệu tự nhiên có độ bền cao và khả năng chống trầy xước, chống cháy nổ, chống thấm nước. Nhựa ABS chất lượng cao để tăng tính bền vững và độ chịu lực.  

Bồn cầu trứng có hình dáng độc lạ 
Bồn cầu trứng có hình dáng độc lạ

3.3. Bệt nhà vệ sinh treo tường

Bệt vệ sinh treo tường Enic T55 

Bệt xí treo tường smart H

Bồn cầu treo tường có kích thước nhỏ gọn phù hợp với phòng tắm có diện tích nhỏ. Tối ưu được không gian để bố trí các thiết bị vệ sinh khác thoải mái hơn.  

Bồn cầu treo lắp đặt âm tường, tiết kiệm diện tích 
Bồn cầu treo lắp đặt âm tường, tiết kiệm diện tích

4. Chính sách mua bồn cầu Enic 

Enic đảm bảo chính sách mua hàng và chính sách bảo hành tốt, rõ ràng. Khi mua hàng Enic sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tư vấn và hỗ trợ lắp đặt đối với từng sản phẩm. Xem chi tiết chính sách bảo hành của Enic tại: 

https://enic.vn/chinh-sach-bao-hanh

Ngoài sản phẩm bệ xí thông minh, hiện đại còn có cái loại bồn tắm, bồn tắm massage, tủ lavabo hay cây sen tắm,...

Mua hàng Enic được hưởng chính sách ưu đãi hấp dẫn. Enic còn hỗ trợ đổi trả hàng trong vòng 100 ngày nếu có bất cứ lỗi nào từ nhà sản xuất. Tham khảo các mẫu và giá bệt vệ sinh Enic tại website: https://enic.vn/. Hoặc bạn có thể liên hệ qua số hotline 1900 9430 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất!

Để có những trải nghiệm thực tế nhất trước khi mua hàng mời bạn ghé showroom Enic tại các địa chỉ dưới đây: