Hiển thị tất cả 42 kết quả
Giảm giá!
2 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000 1.250.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.89 5 sao
200.000 1.350.000 
Giảm giá!
3 size
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 3.400.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.700.000  7.600.000 


Giảm giá!
4 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000  2.290.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000 800.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000  1.570.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000 1.600.000 
Giảm giá!
6 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.500.000 1.700.000 
Giảm giá!
5 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000 1.900.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000  2.290.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 4.80 5 sao
1.700.000  2.430.000 
Giảm giá!
1 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.300.000  3.290.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.300.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 1.500.000 
Giảm giá!
4 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.500.000 2.750.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000  1.860.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.000.000 4.200.000 


Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.300.000 5.100.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.000.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 12.000.000 


Giảm giá!
4 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 350.000 
Giảm giá!
4 size
19 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000 2.200.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.90 5 sao
330.000 360.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.91 5 sao
1.500.000  2.000.000 


Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.300.000 5.100.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.300.000 5.100.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.000.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 12.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.000.000 6.700.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.300.000  1.860.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.000.000 4.200.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.700.000  7.600.000 
Giảm giá!
4 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000  2.290.000 
Giảm giá!
3 size
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 3.400.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.89 5 sao
200.000 1.350.000 
Giảm giá!
2 màu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000 1.250.000 
Giảm giá!
4 màu
3 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 350.000 
Giảm giá!
4 size
19 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000 2.200.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.90 5 sao
330.000 360.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 4.91 5 sao
1.500.000  2.000.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000  2.290.000 
Giảm giá!
5 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.600.000 1.900.000 
Giảm giá!
6 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.500.000 1.700.000 
Giảm giá!
1 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.300.000  3.290.000 
Giảm giá!
4 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.500.000 2.750.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000  1.860.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000  1.710.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000  1.570.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 4.80 5 sao
1.700.000  2.430.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 1.100.000 
Giảm giá!
1 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000 800.000 
Giảm giá!
3 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.200.000 2.600.000 
Giảm giá!
2 màu
1 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.300.000 1.600.000 
Giảm giá!
3 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000 1.300.000 
Giảm giá!
2 màu
2 mẫu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 1.500.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.300.000 5.100.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.000.000 6.700.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 12.000.000 

BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM THÔNG MINH, CAO CẤP ENIC 

Phụ kiện phòng tắm là một trong những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Các combo phụ kiện cho nhà tắm ngày nay được thiết kế với đa dạng phong cách khác nhau và sở hữu nhiều công năng tiện ích.

1. Phụ kiện phòng tắm là gì?

Tương tự như tên gọi, phụ kiện phòng tắm là phụ kiện được lắp đặt trong phòng tắm với chức năng riêng. Chúng sử dụng nhằm tăng tiện ích cho người dùng và tăng sự độc đáo, phá cách thể hiện đẳng cấp trong phòng tắm của mỗi gia đình.

Các bộ phụ kiện phòng tắm ngày nay được thiết kế với phong cách đẹp, thông minh và đa năng. Ngoài chức năng sử dụng thông thường, chúng ngày càng đóng vai trò quan trọng cuộc sống của mỗi người nhờ tính năng tiện nghi hoá. Cùng tham khảo combo phụ kiện phòng tắm cao cấp ngay dưới đây!

Bộ phụ kiện nhà tắm cao cấp
Bộ phụ kiện nhà tắm cao cấp

2. Kinh nghiệm chọn mua phụ kiện phòng tắm

Khi chọn mua phụ kiện nhà tắm, việc đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện ích và sự thoải mái khi sử dụng là quan trọng.

  • Màu sắc: Màu sắc của thiết bị phụ kiện phòng tắm sẽ quyết định tới phong cách chung của không gian. Chọn màu hài hòa với các thiết bị vệ sinh khác. 
  • Chất liệu cao cấp, không gỉ sét: Lựa chọn giữa các loại chất liệu chống nước, chống hoen gỉ như thép không gỉ, nhựa ABS, hay inox để đảm bảo độ bền và dễ vệ sinh. 
  • An toàn khi sử dụng: An toàn là một yếu tố quan trọng, tránh những sản phẩm có góc cạnh sắc nhọn, đặc biệt nếu trong gia đình có trẻ nhỏ.
  • Khả năng chịu được tải trọng: Hầu hết các phụ kiện nhà tắm được lắp đặt treo tường nên ưu tiên loại chịu sức nặng tốt. 
  • Thương hiệu uy tín: Uy tín của thương hiệu thể hiện qua sản phẩm chất lượng, dịch vụ bảo hành và hậu mãi tốt. 
  • Ngân sách: Cuối cùng, xác định ngân sách của bạn trước khi mua sắm và cân nhắc kỹ giữa giá cả và chất lượng để có sự lựa chọn hợp lý. ‘

Bằng cách này, bạn sẽ có được không gian phòng tắm không chỉ đẹp mắt mà còn phản ánh phong cách và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng.

Chọn bộ phụ kiện phòng tắm chất liệu chống gỉ 
Chọn bộ phụ kiện phòng tắm chất liệu chống gỉ

3. Các loại phụ kiện phòng tắm cao cấp, thông dụng  

Khi xây dựng hay tân trang phòng tắm, nhiều người sẽ tìm đến các mẫu phụ kiện cao cấp. Dưới đây là bộ phụ kiện phòng tắm 6 món cần thiết ai cũng cần!

3.1. Giá treo đồ

Giá treo đồ là vật dụng đầu tiên và không thể thiếu trong bộ phụ kiện nhà tắm thông dụng. Enic sở hữu giá treo khăn nhôm, giá treo khăn inox - Sang trọng, tiện nghi, tối ưu diện tích. 

Ngoài ra còn có loại giá treo khăn điện thông minh, có khả năng làm khô khăn bằng cách điều chỉnh nhiệt độ (30 - 60 độ). Cùng màn hình led hiển thị nhiệt độ giúp dễ dàng quan sát, kiểm soát mức phơi khô. Giá treo được thiết kế tối ưu hóa sự tiện nghi phù hợp cho những phòng tắm có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chúng có thể gấp gọn tiện lợi và chịu lực cao giúp bạn thoải mái treo đồ mà không lo gãy, sập.

Thiết bị phụ kiện phòng tắm giá treo khăn điện thông minh hiển thị nhiệt độ 
Thiết bị phụ kiện phòng tắm giá treo khăn điện thông minh hiển thị nhiệt độ

3.2. Phễu thoát sàn

Phễu thoát sàn là phụ kiện phòng tắm inox 304 được nhiều người ưu tiên chọn lựa khi xây dựng phòng tắm. Đây là vật dụng giúp thoát nước thải nhanh chóng, tránh để tình trạng ẩm thấp hoặc nước ngập lên nhà tắm. Với các chi tiết tỉ mỉ cùng chất liệu Inox 304 cao cấp, phễu thoát sàn Enic là sự chọn lựa phù hợp cho nhiều gia đình.

Phụ kiện phòng tắm cao cấp phễu thoát sàn ngăn mùi hôi 
Phụ kiện phòng tắm cao cấp phễu thoát sàn ngăn mùi hôi

3.3. Giá treo bàn chải đánh răng

Trong nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình không thể thiếu giá treo bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Mẫu thiết bị phụ kiện phòng tắm này với chức năng đơn giản nhưng lại vô cùng tiện lợi giúp bảo vệ bàn chải luôn sạch sẽ, tránh côn trùng xâm nhập.

Mẫu giá treo bàn chải đánh răng Enic cao cấp
Mẫu giá treo bàn chải đánh răng Enic cao cấp

3.4. Kệ đựng xà phòng

Sắp xếp xà phòng ngăn nắp là cách giữ cho phòng tắm luôn trong tình trạng sạch sẽ, gọn ghẽ nhất. Vì thế, kệ đựng xà phòng sẽ càng phát huy công dụng cho những gia đình có nhiều người. Mẫu phụ kiện phòng tắm này được thiết kế với nhiều hình dạng đặc trưng riêng giúp tối ưu hoá không gian tắm gội và trải nghiệm.

Kệ đựng đồ, đựng xà phòng treo góc tường 
Kệ đựng đồ, đựng xà phòng treo góc tường

3.5. Hộp giấy vệ sinh

Tương tự như các phụ kiện nhà tắm trên, hộp giấy vệ sinh là vô cùng cần thiết cho bất kỳ căn phòng tắm nào. Phụ kiện này giúp các thành viên trong gia đình trải nghiệm vệ sinh được thoải mái hơn và lưu giữ giấy vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ nhất.

Phụ kiện hộp đựng giấy vệ sinh 
Phụ kiện hộp đựng giấy vệ sinh

3.6. Vòi xịt vệ sinh

Phụ kiện mà bất kỳ gia đình nào cũng cần thiết đó chính là vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt này không chỉ giúp làm sạch sau khi vệ sinh mà còn hỗ trợ việc dọn dẹp bồn cầu, phòng tắm trở nên nhanh chóng và sạch bẩn. Vòi xịt vệ sinh trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, khi chọn mua vòi xịt vệ sinh bạn cần tìm hiểu các mẫu đa năng và có độ bền cao.

Vòi xịt vệ sinh Enic 
Vòi xịt vệ sinh Enic

3.7. Thùng rác thông minh

Thùng rác thông minh là thiết bị phụ kiện phòng tắm nổi bật mà bạn phải sở hữu, nhất là đối với gia đình có người già và trẻ nhỏ. Thùng rác thông minh với cơ chế cảm ứng đóng mở nắp cùng quy trình khép kín giúp hạn chế vi khuẩn hiệu quả. Thùng với diện tích rộng giúp chứa rác rộng rãi, tự động đóng nắp sau 5 giây.

Thùng rác thông minh cảm ứng đóng mở nắp
Thùng rác thông minh cảm ứng đóng mở nắp

4. Chính sách mua Enic phụ kiện nhà tắm cao cấp 

Enic chú trọng vào chất lượng của từng sản phẩm thiết bị nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Mua phụ kiện phòng tắm cao cấp được bảo hành 2 năm, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Khi sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ được 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày. Enic hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc và lắp đặt miễn phí tại Hà Nội và TP.HCM.

Chi tiết chính sách bảo hành phụ kiện phòng tắm cao cấp tại đây: 

https://enic.vn/chinh-sach-bao-hanh   

Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết về bộ phụ kiện linh kiện phòng tắm trước khi chọn mua. Bạn có thể tham khảo và chọn ra cho mình mẫu phụ kiện phù hợp nhất dành cho gia đình sử dụng.

Khách hàng có thể tìm mua các phụ kiện phòng tắm hoặc thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp phòng tắm thông minh tại Showroom Enic: